2023 Eğitim Uzayda Olacak Mı?

Ülkemizde eğitime ilişkin tartışma ve değerlendirmeler son yıllarda, her zamankinden daha fazla, gündemin ön sıralarında yer almaktadır. Bakanlığımız

‘Geçinemiyorum, ek iş yapıyorum’ diyenlere kötü haber
Internet Vasıtasıyla Delincilik
Eren Ne Dedi?Ülke İyi ki varsın

Ülkemizde eğitime ilişkin tartışma ve değerlendirmeler son yıllarda, her zamankinden daha
fazla, gündemin ön sıralarında yer almaktadır.

Bakanlığımız, genç nesilleri değişen ülke ve dünya şartlarına uygun olarak yetiştirebilmek amacıyla eğitimin birçok alanında önemli atılımlar yapmakta; haftalık ders çizelgeleri, ders çeşitleri ve öğretim programları, ders kitabı ve diğer eğitim araçları, fiziki ortamlar ve teknolojik altyapı gibi eğitimi ilgilendiren birçok alanda önemli reform ve atılımlara imza atmaktadır. Ancak uluslararası tecrübeler, dünyada eğitimle ilgili reform çabalarında en kritik faktörün öğretmen olduğunu göstermektedir.

Bütün ülkelerde eğitimle ilgili değişim çabalarının uygulamaya geçirilmesinde anahtar rolün öğretmenlerde olduğu, öğretmenlerin içselleştirmediği ve benimsemediği hiçbir reform girişiminin başarılı olmadığı ve sınıf ortamına yansımadığıgörülmektedir.

Bu sebeple Bakanlığımız yürüttüğü bütün değişim çalışmalarında öğretmenlerimizi en önemli unsur olarak görmekte ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesine büyük önem vermektedir.

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerini edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynaklarına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiştirebilmektir.

Günümüzde değişim, tarihin bütün dönemlerinden daha yoğun ve hızlı gerçekleşmektedir. Bu durum beraberinde “öğretmenlik” mesleğine yeni bir perspektiften ve çok boyutlu bir bakış açısıyla yaklaşmayı zorunlu kılmaktadır.

Öğretmenlik mesleğine ilişkin sorun alanları göz önüne alındığında, bunların günlük ve
birbirinden bağımsız politikalarla çözülemeyeceği herkesçe kabul edilen bir gerçektir.
Bu sorunların çözümü için sürecin en başında yer alan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinden başlayarak istihdam edilen öğretmenlerimizin emekliliklerine kadar devam eden tüm aşamalar bütünsel bir sistemin birbirini etkileyen temel unsurları olarak değerlendirilmelidir.

Bu belgenin oluşmasında emeği geçen önceki Millî Eğitim Bakanları Prof. Dr. Ömer DİNÇER ve
Prof. Dr. Nabi AVCI başta olmak üzere tüm siyasetçi, akademisyen, eğitimci ve bürokratlara sürece verdikleri katkılar ve emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor; öğretmenlik mesleğinin toplum içerisindeki konumunun daha da güçlendiği, öğretmenlerimizin daha mutlu ve üretken oldukları, öğrencilerimize daha kaliteli eğitim imkânlarının sunulduğu bir Türkiye arzusuyla hazırlanan bu belgenin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.


İsmet YILMAZ Millî Eğitim Bakanı

2023 Eğitim Uzayda mı?

EĞİTİM FAKÜLTELERİ EĞİTİMİ GELİŞTİRİLECEK

Nasıl?

Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlemek ve hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu görmemizin mümkün olduğu bir okul bu.

Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Her okul müdürü açısından çok önem taşıyor. Müdürün yeterliliği çok önemli. Tüm yöneticilerimizin liyakat temelli olmasını istiyoruz. Bir okul mimarisi kuruyoruz.

İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak kuruluyor. İlkokulla üniversitenin bağlantısı var. Okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak çok önemli. Müfredatla ilgili bir başka şeyi paylaşmak isterim.

Genelde müfredatı çıkarır, sonra öğretmen eğitimi yaparız. Aslında müfredatı yazmadan önce öğretmenlerin eğitimini tamamlamak, sonra müfredat yazmak gerekiyor. Daha az ders saati, daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz.


Türkiye’nin Öğrenme Haritası Dünyayı Şaşırtacak

Veriye dayalı eğitim önemli kriterlerimizden biri. Verinin nasıl kullanıldığı çok çok önemli. Bu yüzden de Öğrenme Analitiği Platformu oluşturuyoruz. Türkiye’nin öğrenme haritasının anlaşılması için çok önemli.

Veri denetim birimi gibi birimler bunlara destek olacak. Üniversitelerimizde binlerce araştırma yapılıyor ancak bunların hayata konması çok da mümkün olmuyor. Bununla ilgili bir birim oluşturduk.

Tüm kademelerde yönlendirme sistematiği geliyor. Çocuklarımızın birçok açıdan tanınabilmesi için bir yapı kuruyoruz. Dolayısıyla bu yapının desteklenmesi gereken ögeleri de öne çıkıyor. Örneğin sınıf öğretmenleri ve diğer bazı branşlar.

Sınav meselesi önemli bir konu. Biz bu sınava kademeler arası geçiş diye bakmıyoruz. Sınav bizim için muhakkak süratle ikinci planda olması gereken bir unsur.

Zamanla sınava giren öğrenci, sınavla girilen okul sayısını, okullarımız arasındaki imkân farklılıklarını azaltırsan, doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak. Sınav sayısı, sınavın adından ziyade, sistemin ne kadar iyi olduğuyla ilgileniyoruz.

Erken çocukluk meselesi, bizim en çok bütçe ayırdığımız, zaman ayırdığımız konuların başında geliyor. İlkokul kritik bir dönem.

Okul Mahalle Spor Kulüplerini kuruyoruz. Türk Eğitim Sisteminin bel kemiği ortaöğretimde kırılıyor. Japonya, Singapur’da birçok ülkede lisede 5-6 ders var. Bizde 15-16 ders var. Bir çocuk bir sene boyunca spordan nasıl uzaklaştırılır. Alan seçimini dokuza almak, sosyal girişimcilik dersleri vermek, uluslararası sertifikasyon vermek. Bu ve benzeri birçok şey ortaöğretimdeki kritik noktamız.