‘Geçinemiyorum, ek iş yapıyorum’ diyenlere kötü haber

Geçinememe gerekçesi ile ek iş yapanlara İş Mahkemesi'nden kötü haber. Mahkeme, mesai saatleri dışında fotoğrafçılık yapan ürün tanıtım personelini ku

Sri Lanka’da çok zengin bir aileden üç intihar bombacısı
“Türk Ekonomisinin Temelleri Sağlam”Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın

Geçinememe gerekçesi ile ek iş yapanlara İş Mahkemesi’nden kötü haber. Mahkeme, mesai saatleri dışında fotoğrafçılık yapan ürün tanıtım personelini kusurlu buldu ve işe iadesi edilmemesine hükmetti.

Ek iş yaptığı için işinden çıkarılan davacı mahkemeye başvurdu ancak mahkeme, ek iş yapmanın iş sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetti ve çalışanı haksız buldu.

Dava dilekçesinde davacı, sözleşmesinin ek iş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesini haksız ve geçersiz olarak tanımlamış ve işe iadesini istemişti.

İşe iade edilmediği süre için de tazminat ve boşta geçen süre için ücret talep eden davacının bu talebi reddedildi.

Şirket sahibi ise, davacının ek iş yaptığını, bu süre içinde şirketin imkanlarını kullandığını, kendi işin reklamını yaptığını belirtti.

Mahkemeye başvuran kişinin bu açıdan iş sözleşmesini ihmal ettiğini ifade eden davalı şirket sahibi, mahkemeye verdiği ifadesinde davanın reddini talep etti ve iş akdinin feshinin haklı gerekçeye dayandığını kaydetti.

Mahkeme ise, ek işin taraflar arasındaki iş akdinin 10. maddesinin ihlali anlamına geldiğini ve davacının sözleşmeye aykırı davrandığına hükmederek işe iade talebini reddetti.

Davacı ise istinaf mahkemesine başvurarak kararın bozulmasını talep etti. Bölge Adliye Mahkemesi ise davacı tarafı haklı buldu ve ek işin, ana iş sahibine zarar verip vermediğinin tespit edilemediğine karar verdi.

Bu kez de davalı istinaf mahkemesine başvurarak kararı temyiz etmek istedi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza atarak davacı haksız buldu ve sözleşme sürerken ek iş yapılamayacağına karar verdi.

 

 

Mahkeme kararında şöyle dedi:

“Davacının hobi olarak başladığı fotoğrafçılık işini zamanla ilgili iş sözleşmesine aykırılık teşkil edecek şekilde ticarî kazanç getirecek biçimde yaptığı, davacı tarafından iş yeri yetkililerine gönderilen e-mail çıktısı ile sabittir. Ayrıca iş sebebiyle ziyarete gittiği davalı şirketin müşterisinin masasında davacının broşürünün tanıtım maksatlı olarak yer aldığı da yine dosya kapsamındaki telefon (whatsapp) çıktılarından anlaşılmaktadır. Hâl böyle olmakla birlikte, davalı şirketin faaliyet konusu ile davacının iştigâl ettiği işin konularının aynı olmadığı ortadadır.

Davalı tarafından davacının yaptığı diğer iş sebebiyle performansının etkilendiği ya da davalının zarar gördüğü iddiasında bulunulmadığı anlaşılmaktadır. İlgili davranışın haklı sebep teşkil edecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte, taraflar arasındaki iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle fesih için geçerli bir sebep olduğu ve bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı gerekçe yönünden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bozularak ortadan kaldırılmasına ve davacı taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.”