Kız Çocuklarımız Geleceğimiz

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalk

Dolar Yükselişe Geçti
Bebek Katili Pkk
ABD Rahibi … Haçlı Seferinin Bir Başka Yüzü

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri taahhütlerini hatırlatıyoruz.

Dünya Kız Çocukları Günü 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kız çocuklarının insan haklarını güçlendirmek, kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılık ve istismar çeşitlerine dikkat çekmek, cinsiyet eşitsizliğinin altını çizmek için belirlendi.

Bu yıl 5incisi olan Dünya Kız Çocukları Günü aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmaya başlamasından sonra ilk Dünya Kız Çocukları Günü.

Birleşmiş Milletler’in tüm üye devletlerinin kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile dünya ülkeleri kız çocuklarının güçlendirilmesi ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi için şu taahhütlerde bulunmuştu:

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması

Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstermek

Türkiye’de Adli istatistiklere göre kız çocukları en çok yaralama başta olmak üzere cinsel suçlar mağduru olarak güvenlik birimlerine getiriliyor.

2015 yılında güvenlik birimine getirilen cinsel suç mağduru 12 689 çocuğun 11 211’i kız çocuğu

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Çocukların Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ÖNLEYİCİ TEDBİRLER için ne diyor?

Çocuklarla temas halinde çalışanların işe alınması, eğitimleri ve bilinçlendirilmesi
Çocukların cinsel istismar ve sömürü konusunda bilgilendirilmesi ve kendilerini koruyabilecek donanıma sahip olabilmeleri

Sözleşmedeki suçları işleyeceğinden korkan kişilere müdahale/destek programlarının geliştirilmesi ve durum /risk değerlendirilmesinin yapılması
Çocuk, özel sektör, medya ve sivil toplumun ortak çalışması gerekiyor
2015 yılında güvenlik birimine getirilen kız çocuklarının

26 417’i yaralama mağduru
11 211’i cinsel suçlar mağduru
2 668’i tehdit mağduru
7502’i hakaret mağduru
1 532’i hırsızlık mağduru
5 226’i aile düzenine karşı suçlar mağduru
161’i bilişim suçları mağduru

cinsel istismarı

İyi ve kötü dokunma arasındaki fark

Sır saklama ya da saklamama

İki çeşit dokunma vardır. Bunlardan iyi dokunma çocuğa kendini iyi, mutlu hissettirirken kötü dokunma kendini suçlu, mutsuz, kötü hissetmesine sebep olandır. Bu dokunmalar arasındaki fark anlatılırken vurgu duyguya olmalıdır. Vurgu insan ya da yakınlık üzerine olmamalıdır. Yani “İyi tanıdığın insanların dokunması” ya da “Yakın akrabaların” gibi örnekler verilmemelidir. Bazı hallerde çocuğun kendini yabancılardan koruması yakınlarından korumasından daha kolaydır ve cinsel istismar vakalarında istismarcı genellikle yakın çevreden, tanıdık biridir.

Senin bedenin

Çocuğa bedeninin kendisine ait olduğunu, o istemediği sürece hiç kimsenin ona dokunamayacağını anlatmalıyız. Bedeninin mahrem yerlerini anne-baba ve doktordan başka kimsenin göremeyeceği çocuğa söylenmeli.

Kızınıza asla söylememeniz gereken şeyler

Onu yapmak için çok küçüksün

Beklentilerini düşük tut

O erkek işi

Zamanını boşa harcıyorsun

Bu hiç de hanımefendi davranışı değil

Onu örnek al

Kız çocuklarımız Allah rahatlık versin

Yabancılar

Çocuğa küçük yaştan itibaren tanımadığı kişilerle bir yere gitmemesi, onlardan gelen yiyecek-içecekleri kabul etmemesi öğretilmeli. Böyle durumlarda yüksek sesle “Hayır” demesinin ya da “Yabancı” diye bağırmasının mümkün olduğu, ayrıca olduğu yerden kaçıp uzaklaşabileceği de belirtilebilir. (Yardımcı kitap: Çıtır Çıtır Felsefe Küçükler ve Büyükler)

Çocuğunuza hayır demeyi öğretin

“HAYIR” deme becerisini geliştirmek çocuğu cinsel istismardan korumak için önemlidir. Böylece kendi seçimlerinin olduğunu, birey olarak kabul edildiğini bilir ve istismarcısına da “Hayır” diyebilir. Bu seçimler arasında “Sarıl bakalım amcaya”, “Teyze bir kere öpsün” gibi çocuğun onayı olmayan dokunmalara teşvik etmeyi bırakmak önemli rol oynar.

Sır saklama ya da saklamama

SIR saklayabilmek önemlidir. Bazen anneye yapılacak sürpriz doğum günü partisini saklaması istenir çocuktan ve “Bu bir sır, sakın söyleme” gibi telkinlerle sır saklamanın önemi vurgulanır. Bu, pek çok cinsel istismarcının işine gelen bir bilgidir. İstismara uğrayan çocuklar sır saklamak için, “Nasıl olsa bana inanmazlar” diye durumunu paylaşmayabilir. Küçük çocuklara anne-baba ve çocuk arasında sır olamayacağı, her şeyin konuşulabileceği, her ifadenin aile içinde kıymetli ve dinlenebilir olduğu bilgisi verilebilir. Yargılanmayacağından, hata da yapsa kendisine kızılmayacağından, destek olunacağından emin olunan iletişim, ailenin faydasına olacaktır.