Bu Dönemde Vadesi Gelen Taksitlerin Vadelendirilmesi 6 Aya Kadar Anapara Ödemesiz Olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri üyelere ait olmak üzere, kredi borcu bulunan işletmeler için ödeme kolaylığı sağlamak üzeretavsiye niteliğinde

Türkiye’de Teneke Ateşinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Michelle Obama’dan Meghan Markle’a Joseph Altuzarra modaya hükmediyor
‘Why are we the guinea pig?’: Climate change project divides a Miami Beach neighborhood

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri üyelere ait olmak üzere, kredi borcu bulunan işletmeler için ödeme kolaylığı sağlamak üzeretavsiye niteliğinde yeni bir karar aldı. Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 30 Nisan 2019’da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

Risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı da ifade edildi.

TBB’nin açıklamasında yönetim kurulunun Yeni Ekonomik Programı görüştüğü belirtilerek, buna göre, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı da ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun ekonomik faaliyetin desteklenmesine ilişkin tavsiye kararı hakkında yaptığı açıklama şöyle;

Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos 2018 tarihinde ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerimize ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar almış ve üyeler ile paylaşmıştır.

Yönetim Kurulu Yeni Ekonomik Programı görüşmüştür. Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmış ve kendileri ile paylaşılmıştır:

Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;

  • Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış
  • Hakkında iflas kararı bulunmayan
  • Kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış
  • Nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte

zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak;
* Spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri,
* 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere,
* Toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.;

 

Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır.

Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir.