Dünyan İnsan Hakları Günü

Dünyan İnsan Hakları Günü

    İnsan Hakları Günü her yıl 10 Aralık'ta kutlanıyor. Bugün Genel Kurul'un 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul ettiği günü işaret ed

Ben Buradan Ayrılmam Gömün Beni Milletim’e Memleketim’e
Fenerbahçe-Benfica Nasıl Olacak?
Son Cheescake

    İnsan Hakları Günü her yıl 10 Aralık’ta kutlanıyor. Bugün Genel Kurul’un 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ettiği günü işaret ediyor. O dönemde 48 ülke oy kullanmasına rağmen, özellikle uluslararası örgüt üyeliğinin artmasından sonra özel bir önem kazanmıştır.

 

    Bu deklarasyondan yetmiş yıl sonra, buna göre imzalanan birçok anlaşma ve anlaşmaya rağmen, dünyanın çeşitli yerlerinde temel insan hakları çeşitli bahanelerle azalmaktadır. Ancak, Birleşmiş Milletler ve onun kurumları ve mekanizmaları başarıları dikkate alarak Adalet Cenevre Uluslararası Merkezi genel insan hakları durumun son on yılda bozulduğunu inanmaktadır. En önemlisi dünyanın birçok yerinde yaşam hakkı olan temel insan hakları ortadan kalktı.

 

    Aşağıda tarif edilen en kötü durumlardan bazıları, insanların kolayca unutamayacağı derin yaralar ve yara izleridir.

Ruanda

    1994 yılında 100 gün içinde, Ruanda’da soykırımda yaklaşık 800.000 ile 1 milyon Tutsis öldürüldü. Soykırımdan Kurtulanlar Derneği tarafından hazırlanan bir raporda, soykırım kurbanı olanların sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler bu soykırımın erken uyarılarını görmezden geldi. Fakat Birleşmiş Milletler “durumu değerlendirmede büyük hatalarını” kabul etti, ancak bu ders onlara gerçek bir gerekçe olmaksızın ağır bir bedele mal oldu.

Filistin

    Filistin’deki durum, sistematik ve ciddi insan hakları ihlalleri büyük ölçüde arttıkça sürekli olarak kötüleşiyor. Filistin halkının hayatın her alanında, temel haktan yaşama ve haysiyet hakkından, sağlık, eğitim, yemek, ibadet özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, hareket özgürlüğü ve küçükler de dahil olmak üzere keyfi tutukluluk gibi diğer tüm haklara hakları, ihlal edilmeye devam etmektedir. İsrail’in uzlaşma politikası, Filistin halkının geri dönüş hakkı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve diğer uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınması da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal eder.

 

Suriye

    Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Suriye’deki insani krizi önleme konusunda başarısız oldu ve yine 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri’nin ciddi ihlallerine yol açtı.Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler’in “Suriye’deki acımasız suçları önlemek için toplu başarısızlık” konusundaki sorumluluğunu kabul etmeleri ve “Birleşmiş Milletler ve üye devletler üzerinde ağır bir yük olmaya devam edeceğini” kabul etmek artık kabul görmemektedir.

 

Bu bozulmaya yönelik olası tüm çözümleri araştırmak ve insan hakları ilkelerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için gerçek çaba sarf edilmesi şarttır. Özellikle uluslararası insancıl hukukun ve insan haklarının yaygın ve sistematik ihlalleri söz konusu olduğunda, sorunların kök nedenlerine dikkatle incelemek.