Okul Öncesi Eğitim

    Okul öncesi eğitim süresince çocuklar paylaşmayı, danışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklard

Türkiye ve Sırbistan 2 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflemeli: Bakan
Almanya, İran hava yolunu ABD baskısının ardından hava sahasından çıkardı
Şiir‘Şiar’ Kelimesinden Gelir Zirve Demektir Sözün Zirvesi Demektir

    Okul öncesi eğitim süresince çocuklar paylaşmayı, danışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

 

    Bu dönemde, çocuk yüksek öğrenme potansiyeline sahiptir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşulları sağlanırsa çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Çocukların bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişmeleri büyük ölçüde tamamlanır kişilikleri şekillenir ve çocuklar devamlı olarak değişir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.

 

    Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu değildir. Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa çocuklarımız da o oranda sağlam bir  kişilik kazanırlar.

    Eğitim sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitim rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Olumlu ya da olumsuz anlandaki her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir. İşte size okul öncesi eğitimin önemini gösteren bazı kanıtlar:

 

   3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır. 0-6 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların 1. Sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler. 12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir, 15 yaşında yetenek sınavlarında % 90 – 100 arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında düş dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kurarlar ve sosyal insanlar olurlar.

 

    Okul öncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Aile ve eğitimci işbirliği ile okul öncesi eğitim, çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.