Sosyal Medya yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için bir araç !!

İnsanlar, haberleşmek için tarih boyunca çeşitli iletişim araçlarını kullanmışlardır. Teknoloji yokken insanlar dumanla, sesle ve güvencileri kullanar

Mevlid Kandili islam Dininde Var Mı?Beygemberimiz ya Sahabiler Yaptı Mı?Yoksa Bid’at Mıdır?
2018’in en iyi iPhone ve Android uygulamaları
UEFA Avrupa Ligi 3

İnsanlar, haberleşmek için tarih boyunca çeşitli iletişim araçlarını kullanmışlardır. Teknoloji yokken insanlar dumanla, sesle ve güvencileri kullanarak biribrleriyle ileteşim kurmuşlardır.
teknolojinin gelişmesiyle de elektronik aletler ve basın-yayın araçlarını iletişimde kullanmaya başlamışlardır.

Günümüzde pek çok iletişim aracı bulunmaktadır. Bu iletişim araçları bizi sevdiklerimize ulaştırırken hayatımızı da kolaylaştırmaktadır. Eskiden günlerce mektup beklerken şimdi bir telefon veya e-posta ile kısa zamanda en uzaktaki yakınlarımıza bile ulaşabiliyoruz.
Bilgisayar ve internet günümüzde en yaygın iletişim araçlarındandır. E-posta, forumlar ve sosyal medya dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. internet sayesinde dünyanın diğer ucundaki yakınlarımızla yazlı, görüntülü veya sesli haberleşebiliyoruz. İnternet, bilgiyi kaydetmeyi ve bilgiye kolayca ulaşabilmeyi sağlamaktadır. kullanıcı sayısının diğer iletişim araçlarına göre daha fazla olmasının sebebi ise daha hızlı ve ucuz olmasıdır.
Telefon, cep telefonu, faks da önemli iletişim araçlarındandır. Çağımızda özellik cep telefonu yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü insanların işte çalışırken, dışarıda dolaşırken birbirlerine cep telefonları ile ulaşmaları daha kolaydır. Son teknoloji sayesinde akıllı telefonlarla fotoğraf çekmek, internete girmek dosya göndermek mümkün.
Bazı iletişim araçları da yazı ve semboller aracılığyla insanlar ve toplumlar arasında iletişimi sağlar. Kitaplar, gazeteler, dergiler, afişler, el ilanları, mektuplar ve notlar bu tür iletişim araçlarındandır. Kitaplar ve dergilerden uzun süreli, gazete ve dergilerden ise günlük, haftalık veya aylık olarak yararlanabiliriz.

kısaca kitle illetişim araçlarının haber verme, eğitime, eğelendirme, kültürün toplumdan topluma ve nesilden nesile geçişini sağlama gibi pek çok yararı vardır. kitle iletişim araçlarının çoğalmasının başında ise teknoloji gelmektedir. Bu yüzden zamana ayak uydurmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek gerekir.

Diğer tarafta, sosyal paylaşım siteleri insanları birbirinden koparıyor. Bazı uzmanlara göre, sosyal paylaşım siteleri insanları yalnızlaştırıyor. Sanal ortam, insanları toplumdan hatta yakın çevresinden uzaklaştırarak sosyalleşmeyi engelliyor. Aile bireyleri, birbiriyle iletişim kurmak yerine sosyal paylaşım sitelerinde başkalarıyla iletişim kurmayı tercih ediyor. Aynı evin içinde, farklı odalarda, birbirlerinden habersiz yaşayan insanlar var. Çocuklar anne ve babalarıyla, eşler birbirleriyle iletişim kurmuyor. saatlerce sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiren insanlar, sanal bir ortamla gerçeklerden uzaklaşıyor. Bu nedenle sosyal paylaşım siteleri yerine yüz yüze iletişim kurmak gerek. Aynı ortamı paylaşarak sohbet etmek çok daha zevkli.