Ruh Sağlığı İçin Kendi İç Sesinizi Dinleyin!

Dünya Ruh Sağlığı Günü; (10 Ekim) Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkınd

Balıkesir’in ardından Manisa’da da yolcu otobüs ‘ü yandı
Dünya Kupası
Katar ülkesini neden satıyor?

Dünya Ruh Sağlığı Günü;

(10 Ekim) Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bir projesi olarak doğmuştur. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’de kutlanmaktadır.

Ruh sağlığı gününün amaçları şu ana başlıklarda özetlenebilir:

1-Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı 2-konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak.
3-Kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek.
4-Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek.
5-Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek.


Her yıl belirli konulara odaklanılan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde yıllar itibarıyla konular aşağıda belirtilmiştir:

2009 yılı gündemi – “Ruh Sağlığında Birinci Basamak Sağlık Hizmeti:Tedavinin Geliştirilmesi ve Ruh Sağlığının İyileştirilmesi ”

2008 yılı gündemi – “Ruh Sağlığının Küresel Öncelik Haline Getirilmesi”
2007 yılı gündemi – “Değişen Dünyada Ruh Sağlığı: Kültür ve Kimlik Farklılıklarının Etkileri”
2006 yılı gündemi – “Ruh Hastalıkları ve İntihar:Farkındalık Oluşturma-Riskleri Azaltma”
2005 yılı gündemi – “Yaşam Boyu Beden ve Ruh Sağlığı”
2004 yılı gündemi – “Beden ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki: Eşlik Eden Bozukluklar”
2003 yılı gündemi – “Çocuk ve Yetişkinlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar”
2002 yılı gündemi – “Çocuk ve Yetişkinlerde Şiddet ve Travmanın Etkileri”

Ruh sağlığını korumaK için:

İnsan 5 boyutlu bir varlık

1-Fiziksel Beden

En altta, birinci sırada bulunan basamaktır. Her şeyin üzerine kurulduğu yapıdır. Fiziksel beden, bütün bedenin yerküre ile yani enerji kaynağı ile olan bağlantısıdır. Fiziksel beden beş duyumuz ile algılayabildiğimiz ve ciltte sona eren kısımdır.

Gördükleirmiz, duyduklarımız, kokladıklarımız, dokunduklarımız ve tattıklarımızla özdeştir. Birinci boyuta yeterince hakim olmadan, hatta bir üst basamakta bulunan enerjisel beden bile düşünülmeden, üçüncü basamaktaki mental boyutta etkili antidepresanlar ve ilaçlar kullanılarak yapılan depresyon tedavilerinin, insanın varolan eterik bedeni ve fiziksel bedenini de bozarak ne hale getirdiğinin farkında olmalıyız.

2-Enerji Bedeni / Eterik Beden

Bedenin ikinci boyutudur. Burası sadece sinir sisteminin bütün elektrik ve elektromanyetik olaylarına neden olan elektriksel aktivitelerin toplamı değildir. Aynı zamanda yer çekimi, solar güç ve Schuman’ın elektromanyetik güçleri gibi bilinen diğer fizik güçlerin etkisinde olan boyuttur. Vejetatif Sinir Sistemi 500.000km.’lik yüzeyi ile vücudun her yerini boydan boya sarar.

Mevcut ileti sinir (nöron) yapısının etrafında, elektriksel bir alan oluşturur. Oluşturulan bu elektromanyetik alan, bir yayılım ile vücudun yüzeyinden uzaya yayılır. Vücuttan uzaklaştıkça gücü azalmasına rağmen, teorik olarak bu elektromanyetik alan sonsuzluğa doğru uzanır. Aynı şekilde, evrenden de, hem empatik (başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını), hem de içgüdüsel reaksiyonları bu eterik beden üzerinden algılarız.

3-Mental Beden

Eterik bedenin üstünde bulunan katmandır. Kişinin duygusal yapısı, bu katmanla ilgilidir. Üst katmanlardan gelen enerjiler, burada duygusal anlamlar kazanır ve kişiye özel duygusal süreçten geçtikten sonar, anlam kazanarak eterik bedene ulaşır. Her düşünce zincirinin önünde bir duygu vardır.

4-Sezgisel Beden

Bu boyut, aklın ve dilin ötesindedir. Geçmiş yaşamların, yakın ölüm deneyimlerinin, arketiplerin, ruhun sahip olduklarının, karmaların, nesiller boyu çözümlenmemiş aile yüklerinin etkisi altındadır.

5-Ruhsal Beden

Bu boyut bedenin kendini iyileştirme düzlemidir ki, buna ruhsal beden adını vermekteyiz. Burada tek mevcut ilişki, birey ile Yaradan arasındadır. Bu şekilde birey kendi yolunu belirler, gücünü kullanır, öğrenir ve deneyimler kazanmaktadır.


Kendi iç sesinizi dinleyin!

Arya Akademi kurucusu, Danışman, Eğitmen ve Profesyonel Koç Gülay Savaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Sonuç olarak bedenin 5 boyutunu bilmek, insanı bütünsel sağlığa götüren önemli bir bileşendir. Bunun için;

· Düzenli ve sağlıklı beslenin ve daha çok doğanın içinde zaman geçirin;
· Antidepresanlardan uzak durun;
· Doğru ve pozitif düşünün ve görünen ötesini görmek için spititüellik ile ilgilenin
· Meditasyon – yoga yapın ve daha çok dua edin ve
· En önemlisi kendi iç sesinizi dinleyin!” diyerek sözlerini tamamladı.